Charter Party Taşıma Nedir

—CHARTER PARTY TAŞIMA nedir

Navlun sözleşmesi, taşıyan ile taşıtan arasında yapılan bir sözleşmedir.                                              

—

—Taşıyan navlun karşılığında geminin tamamını veya bir kısmını veya belirli bir yerini taşıtana kiralar.     

—

—Taşıyan ile taşıtan arasındaki sözleşmeye Charter Party Sözleşmesi denir.                                 

—

—Taşımanın ayrıntıları ve şarta bağlanan bazı riskler bu özel sözleşmeye tabidir

—Charter Sözleşmesi gereğince kiralanmış   olan geminin tamamı veya bir kısmı yüklenen eşya ile dolmamış olsa dahi taşıtan navlunun tamamını ödemek zorundadır.

—

— Ancak taşıtan bu boş kalan yerleri üçüncü şahıslara kiralamak hakkına sahiptir.

—Charter-Party navlun sözleşmeleri iki taraf arasında  yapılan özel bir sözleşmedir.      

                                          

—Bu konişmentolar kapsamında anlaşmazlık durumunda  sözleşme hükümleri geçerlidir.

 

—Bu nedenle genel esasların üzerinde olup  anlaşmazlık halinde öncelik taşırlar.           

 

 

Yorumlar

Yorum Yaz

Değerlendirme yapınız 1-5 arası!

Bizden haberdar olmak ister misiniz?


Copyright , Firma Rehberi- Marka No: 2012 59070 ticariadres.com | 2018 Villakapısı