Çsgb Kadın Teşvikleri

KADIN TEŞVİKLERİİŞ’TE KADIN GÜÇLÜ TÜRKİYE! 
 

Kadınlarımızın işgücü piyasasına daha fazla katılmalarını ve toplumsal hayatta daha fazla yer almalarını hem teşviklerimiz hem de sunduğumuz hizmetlerimizle destekliyoruz. 

Mesleksizlik sorununu çözmek ve iş arayanlarımıza işgücü piyasasında talep edilen mesleki nitelik ve becerileri kazandırmak amacıyla 2018 yılında kadın istihdamını desteklemek için yeni bir uygulamayı hayata geçiriyoruz. 

Sanayi sektöründeki mesleklerde düzenlenecek İşbaşı Eğitim Programlarımıza ve Mesleki Eğitim Kurslarımıza katılan kadınlarımıza, bakmakla yükümlü oldukları 2-5 yaş çocukları için aylık 400 TL’lik bakım desteğini, program/kurs süresi boyunca sağlamaya başlayacağız. 

Ayrıca 2018’de işe alınan kadınların sigorta primlerini 18 ay boyunca karşılıyoruz. 
 

İşverenlerin prim desteğinden yararlanabilmeleri için;


• Sigortalının 01/01/2018 ila 31/12/2020 tarihleri arasında işe alınmış olması,
• Sigortalının Türkiye İş Kurumu’na kayıtlı işsiz olması,
• İşe giriş tarihinden önceki üç aylık sürede toplam on günden fazla 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında Sosyal Güvenlik

Kurumuna bildirilmemiş olması ve isteğe bağlı sigortalılık hariç 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olmaması,

• Aylık prim ve hizmet belgelerinin Sosyal Güvenlik Kurumuna, muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin Maliye Bakanlığına yasal süre içerisinde verilmesi,
• Primlerin yasal süre içerisinde ödenmesi, işyerinin Sosyal Güvenlik Kurumuna borcunun bulunmaması, yapılandırılmış/taksitlendirilmiş olması,
• Kayıt dışı sigortalı çalıştırılmaması/sahte sigortalı bildiriminde bulunulmaması,
• Sigortalının, işe giriş tarihinden önceki takvim yılına ilişkin ortalama sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılması, 

HEDEF + 2 İSTİHDAM

 


Kadın Teşvikleri Broşür PDF

 

Kaynak:http://www.milliistihdamseferberligi.com/kadin-tesviki

Yorumlar

Yorum Yaz

Değerlendirme yapınız 1-5 arası!

Bizden haberdar olmak ister misiniz?


Copyright , Firma Rehberi- Marka No: 2012 59070 ticariadres.com | 2018 Villakapısı