• info@ticariadres.com
  • 0532 292 2376

HABER DETAYI

31 Ocak 2021 18:55

Çsgb ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ

Çsgb ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ

ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ

2016 ve 2017 yıllarında uygulanan asgari ücret desteğine, 2018 yılında da devam edilecektir. Prime esas günlük kazancı Bakanlar Kurulunca belirlenen tutarın altında bildirilen sigortalılar için destekten yararlanılacaktır.

YARARLANMA ŞARTLARI
01/01/2018 TARİHİNDEN ÖNCE TESCİL EDİLMİŞ OLAN İŞYERLERİ İÇİN;

• Aylık prim ve hizmet belgelerinin veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin yasal süresinde verilmesi: Destekten yararlanılabilmesi için, işverenler

2018 yılına ait aylık prim ve hizmet belgelerini veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerini yasal süresi içinde vereceklerdir.

• Çalıştırdığı kişilerin sigorta primine esas kazançlarının tam olarak bildirilmesi: Sigorta primine esas kazancın eksik bildirildiğinin veya hiç bildirilmediğinin denetim ve

kontrolle görevli memurlarca yapılan soruşturma ve incelemelerde veya mahkeme kararları neticesinde ya da kamu kurum ve kuruluşlardan alınan yazılardan

anlaşılması halinde, destekten yararlanamayacağı gibi yararlanılmış olması halinde, yararlandırılan tutarlar gecikme zammı ve gecikme cezası ile birlikte geri alınacaktır.

2018 YILI İÇİNDE İLK DEFA TESCİL EDİLEN İŞYERLERİ İÇİN;

• Aylık prim ve hizmet belgelerinin/muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin yasal süresi içerisinde verilmesi: Destekten yararlanılabilmesi için 2018 yılına

ait aylık prim ve hizmet belgelerinin veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin yasal süresinde verilmesi gerekmektedir.

• Sigorta primlerinin yasal süresi içerisinde ödenmesi: Söz konusu destekten yararlanılması bakımından tahakkuk edecek olan sigorta primlerinin de yasal süresi içinde

ödenmesi gerekmektedir.

• İşverenin, kuruma prim, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcunun bulunmaması veya söz konusu borcun 6183 sayılı Kanunun

48 inci maddesine göre taksitlendirmiş olması:

Söz konusu destekten yararlanılması bakımından ödeme vadesi geçmiş prim ve idari para cezası borcunun bulunmaması veya söz konusu borcun 6183 sayılı Kanunun

48 inci maddesine göre taksitlendirilmiş olması gerekmektedir.

• Çalıştırdığı Kişileri Sigortalı Olarak Bildirmesi veya Bildirdiği Sigortalıları Fiilen Çalıştırması: Çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği ya da prime esas kazancını eksik

bildirdiği veya bildirdiği sigortalıları fiilen çalıştırmadığı tespit edilen işverenlerin destekten yararlanması mümkün bulunmamaktadır.

• YARARLANILACAK TUTAR
• Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen günlük tutarın desteklen yararlanılabilecek prim ödeme gün sayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarda asgari ücret desteğinden

yararlanılabilmektedir.

Kaynak: http://www.milliistihdamseferberligi.com/asgari-ucret-destegi

HABERE YAPILAN YORUMLAR

Hiç yorum yapılmamış.