• info@ticariadres.com
  • 0532 292 2376

HABER DETAYI

31 Ocak 2021 18:53

Çsgb Esnaf Teşvikleri

Çsgb Esnaf Teşvikleri

ESNAF TEŞVİKLERİ

BİR SENDEN BİR BENDEN ESNAFIMIZIN YANINDAYIZ! 

“1 Senden 1 Benden” olarak adlandırdığımız teşvikimizle daha kısıtlı imkânlarla faaliyetlerini sürdürmeye çalışan 1-3 çalışanı olan, imalat sektöründe faaliyet gösteren ve ustalık belgesi bulunan işverenlerimize 2018 yılında destek olacağız.

2018’de söz konusu işverenlerimizin, mevcut sigortalı sayısının üzerine ilave olarak istihdam edecekleri 18-25 yaş grubunda olan her iki sigortalının ücretini, primlerini ve vergilerini bir ay işverenlerimiz ödeyecek olup, takip eden ay bu tutarı biz karşılayacağız.

Bu destek asgari ücret üzerinden hesaplanacak olup, 18-25 yaş grubunda olan ve çalışma hayatına dahil olacak her iki sigortalı için bu destek 2018 yılı Aralık ayına kadar geçerli olmak üzere sigortalının işe alındığı ayı takip eden aydan başlamak üzere her ikinci ay için uygulanacaktır.

İşverenlerin bu destekten yararlanabilmeleri için;

• Sigortalının 2018 yılında işe alınmış olması,
• Sigortalının işe giriş tarihi itibariyle 18 yaşından büyük 25 yaşından küçük olması,
• Sigortalının Türkiye İş Kurumu’na kayıtlı işsiz olması,
• İşe giriş tarihinden önceki üç aylık sürede toplam on günden fazla 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında Sosyal Güvenlik

Kurumuna bildirilmemiş olması ve isteğe bağlı sigortalılık hariç 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olmaması,

• Sigortalının işe giriş tarihi itibarıyla, işverenin birinci derece kan veya kayın hısmı ya da eşi olmaması,
• İşyerinin imalat sektöründe faaliyet göstermesi ve bu alanda ustalık belgesi olması,
• İşyerinin 2017 yılında Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalı sayısı ortalamasının 1 ila 3 olması ve sigortalının, 2017 yılına ilişkin

ortalama sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılması,

• Teşvikten aynı işyerinde en fazla iki sigortalı için faydalanılacak olup yararlanılacak işyeri ve sigortalı sayısını arttırmaya Bakanlar Kurulu yetkili olması,
• Aylık prim ve hizmet belgelerinin Sosyal Güvenlik Kurumuna, muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin Maliye Bakanlığına yasal süre içerisinde verilmesi,
• Primlerin yasal süre içerisinde ödenmesi, işyerinin Sosyal Güvenlik Kurumuna borcunun bulunmaması, yapılandırılmış/taksitlendirilmiş olması,
• Kayıt dışı sigortalı çalıştırılmaması/sahte sigortalı bildiriminde bulunulmaması, gerekmektedir.

HEDEF + 2 İSTİHDAM

Esnaf Teşvikleri Broşür PDF

Kaynak:http://www.milliistihdamseferberligi.com/esnaf-tesviki

HABERE YAPILAN YORUMLAR

Hiç yorum yapılmamış.