• info@ticariadres.com
  • 0532 292 2376

HABER DETAYI

31 Ocak 2021 18:54

Çsgb genç teşvikleri

Çsgb genç teşvikleri

GENÇ TEŞVİKLERİ

GENÇLERİMİZE GÜVENİYORUZ, GELECEĞİMİZİ İNŞA EDİYORUZ!

Gençlerimizin işgücü piyasasına girişlerini kolaylaştırmak ve işi işbaşında öğrenmelerini sağlamak amacıyla düzenlediğimiz işbaşı eğitim programlarımızdan 2017 yılında 220 bine yakın gencimizin yararlanmasını sağladık. Böylelikle programlarımızdan yararlanan gençlerimizin istihdam edilmelerini kolaylaştırdık.

2018 yılında, bilişim ve imalat sektörlerindeki mesleklerde düzenlenen işbaşı eğitim programlarımızın süresini 3 aydan 6 aya çıkardık.

Bu düzenlemeyle birlikte bilişim ve imalat sektörlerinde işverenlerimizin istihdam edecekleri gençleri işbaşı eğitim programlarımızla tanımalarını ve yetiştirmelerini hedefliyoruz. Aynı zamanda, ülke ekonomimiz açısından yüksek katma değer üretme potansiyeli olan iki sektörümüzdeki nitelikli işgücü ihtiyacını karşılamayı planlıyoruz.

Öte yandan, işbaşı eğitim programlarımıza katılan vatandaşlarımıza günlük 54 TL’ye kadar sağladığımız cep harçlığını da 61,65 TL’ye yükselttik. Programlarımıza katılan vatandaşlarımızın genel sağlık sigortası ile iş kazası ve meslek hastalığı primlerini de karşılamaya devam ediyoruz.

Yaşadığımız teknolojik değişim dönemi, Ülkemiz açısından önemli fırsatlar sunduğu gibi riskler de içermektedir. Bu noktada, teknolojik değişimi sahip olduğumuz dinamik genç nüfusumuzu kullanarak Ülkemiz için fırsata dönüştürmeyi hedefliyoruz. Böylelikle, 2023 yılına geldiğimizde; milli hasılamızın 2 trilyon dolara, kişi başına gelirimizin 25 bin dolara, ihracatımızın 500 milyar dolara yükseltilmesi; işsizlik oranımızın yüzde 5’e düşürülmesi ve enflasyonun kalıcı bir şekilde düşük ve tek haneli rakamlara indirilmesi hedeflerine ulaşmamızın mümkün olacağını düşünüyoruz.

Bu çerçevede, siber güvenlik, bulut bilişim, oyun geliştirme uzmanı ve kodlama gibi çağımızın ve geleceğin meslekleri olarak görülen alanlarda düzenleyeceğimiz işbaşı eğitim programlarına katılan 18- 29 yaş arası gençlerimiz için işbaşı eğitim programlarımızın süresini 9 aya kadar uzatacak ve programa katılan gençlerimize günlük 75 TL cep harçlığı vereceğiz.

Ayrıca özellikle temininde güçlük çekilen mesleklerde ve nitelikli işgücü gerektiren bilişim sektöründeki mesleklerde gençlerin akredite edilmiş mesleki eğitim sağlayıcılarından kendilerine uygun zaman ve şartlarda eğitim almalarını “mesleki eğitimde kupon yöntemiyle” sağlayacağız.

Kupon Yöntemi Nedir?

Kupon yöntemi, kişilere belirli mesleki niteliklerin kazandırılması amacıyla düzenlenen mesleki eğitimin finansman yöntemlerinden birisidir. Avrupa ülkelerinin önemli bir kısmında ve ABD’de uygulanmakta olan kupon yöntemi ile kupon yararlanıcılarının belli hizmet standartlarını sağlayan ve akredite edilmiş hizmet sağlayıcıları kendilerinin seçmesi ile mesleki eğitimde rekabete dayalı nitelik artışının sağlanması ve belli sektörlerde ortaya çıkan nitelikli işgücü ihtiyacının mümkün olan en kısa zamanda ve esnek bir şekilde giderilmesi amaçlanmaktadır.

Kupon yönteminin en önemli özelliği, alınacak mesleki eğitim hizmetinde faydalanıcılara daha çok bireysel tercih imkânı vermesi sonucu, piyasanın daha rekabetçi bir hale gelerek mesleki eğitimin etkinliğinin artması ve katılımcıların istihdam edilebilirliklerinin yükselmesidir.

Hangi Sektörlerde/Mesleklerde Uygulanacak? 

Kupon Yöntemi eğitim verilecek meslekler; sektör temsilcileri ile yapılacak görüşmeler ve İŞKUR tarafından uygulanan kursların sonuçları dikkate belirlenecektir. Daha önce yapılan araştırmalar ve değerlendirmelerden elde edilen sonuçlar ile bu yöntemin ilk olarak nitelikli işgücüne en fazla ihtiyaç duyulan sektörlerden birisi olan bilişim sektöründe uluslararası geçerliliği olan sertifika verilmesi amacıyla yürütülmesi planlanmaktadır.

Nasıl Bir Uygulama Öngörüyoruz?

Kupon yöntemiyle mesleki eğitim alması uygun bulunan vatandaşlarımıza, tercih ettiği meslekler ve/veya alt sertifika programları için üst limiti önceden belirlenmiş bir kupon verilecektir. Kişi bu kupon değeri kadar eğitimi belirli bir süre içinde almak zorunda olacak ve kuponu başkasına devredemeyecektir. Kuponlar numaralı olup sistem üzerinden takip edilecektir. Kupon sahibi eğitim almak istediği hizmet sağlayıcıya kuponu teslim edecek ve karşılığında eğitim alacaktır.

Uygulanması öngörülen yöntemde önce araştırma yapılarak kupon verilmesi planlanan meslekler belirlenecektir. Daha sonra eğitimi sağlayacak olan eğitim kurumlarının taşıması gereken nitelikleri ve yükümlülükleri belirleyen rehber yayınlanarak hizmet sağlayıcı havuzu oluşturulacaktır. Kurulacak portal aracılığıyla havuzda yer alan hizmet sağlayıcılara ilişkin bütün bilgiler, kamuoyu ile paylaşılarak kişilerin eğitim alabileceği kurumlar hakkında bilgi sahibi olması sağlanacaktır. Ayrıca kurulacak bu portal aracılığıyla kişilerin hizmet sağlayıcıları değerlendirmeleri sağlanarak elde edilen sonuçlar yine portal üzerinden kamuoyuna duyurulacaktır. Böylelikle rekabetçi sistemle mesleki eğitimlerimizin kalitesini ve kurslarımıza katılacak vatandaşlarımızın istihdamlarını artıracağız.

Ayrıca 2018’de işe alınan 18-25 yaş arası gençlerin sigorta primlerini 18 ay boyunca karşılıyoruz.

İşverenlerin prim desteğinden yararlanabilmeleri için;

• Sigortalının 01/01/2018 ila 31/12/2020 tarihleri arasında işe alınmış olması,
• Sigortalının Türkiye İş Kurumu’na kayıtlı işsiz olması,
• İşe giriş tarihinden önceki üç aylık sürede toplam on günden fazla 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında Sosyal Güvenlik

Kurumuna bildirilmemiş olması ve isteğe bağlı sigortalılık hariç 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olmaması,

• Aylık prim ve hizmet belgelerinin Sosyal Güvenlik Kurumuna, muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin Maliye Bakanlığına yasal süre içerisinde verilmesi,
• Primlerin yasal süre içerisinde ödenmesi, işyerinin Sosyal Güvenlik Kurumuna borcunun bulunmaması, yapılandırılmış/taksitlendirilmiş olması,
• Kayıt dışı sigortalı çalıştırılmaması/sahte sigortalı bildiriminde bulunulmaması, • Sigortalının, işe giriş tarihinden önceki takvim yılına ilişkin ortalama sigortalı sayısına

ilave olarak çalıştırılması,

Vatandaşlarımızın İşbaşı eğitim programlarından yararlanabilmeleri için;

• Türkiye İş Kurumu’na kayıtlı işsiz olmak,
• 15 yaşını tamamlamış olmak,
• İşverenin birinci veya ikinci dereceden kan hısmı veya eşi olmamak,
• Emekli olmamak,
• Programın başlama tarihinden önceki üç aylık dönemde programa başvuru yapan işverenin çalışanı olmamak,
• Program başlangıcından önceki son 1 ayda uzun vadeli sigorta kollarına ait primi yatırılmamış olma,
• İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmış olmak,
• Yukarıdaki şartları sağlayan ve programa devam etmelerine engel durumları bulunmayan öğrenciler de programlara katılabilirler.
• Ayrıca tarımsal faaliyette bulunanlar ile isteğe bağlı sigortalı sayılanlar, sosyal yardım, engelli maaşı ile dul ve yetim aylığı alanlar da işbaşı eğitim programından yararlanabilirler.

HEDEF + 2 İSTİHDAM

Genç Teşvikleri Broşür PDF

Kaynak:http://www.milliistihdamseferberligi.com/genc-tesviki

HABERE YAPILAN YORUMLAR

Hiç yorum yapılmamış.