• info@ticariadres.com
  • 0532 292 2376

HABER DETAYI

31 Ocak 2021 18:53

Çsgb İMALAT VE BİLİŞİM SEKTÖRÜ TEŞVİKLERİ

Çsgb İMALAT VE BİLİŞİM SEKTÖRÜ TEŞVİKLERİ

İMALAT VE BİLİŞİM SEKTÖRÜ TEŞVİKLERİ

İSTİHDAMLA BÜYÜYORUZ!

İmalat ve bilişim sektöründe mevcut istihdama eklenecek her bir sigortalının primleri ve vergileri karşılanacaktır.

İmalat ve bilişim sektöründe prim desteği prime esas kazanç üzerinden verilecektir. Başka bir deyişle, imalat ve bilişim sektörlerinde ilave istihdam edilen her bir sigortalı için prim ve vergi desteğimiz 2018 yılında 883 TL ile 2.151,5 TL arasında olacaktır.

Geçtiğimiz yıl sektör ve ücret farkı gözetmeksizin ilave istihdam edilen her bir sigortalı için 773 TL prim ve vergi desteği sunduk. Bu sene bu desteğin kapsamını bilişim ve imalat sektörlerinde genişlettik. Bu sektörlerde ilave istihdam edilen her sigortalı için 883 TL’lik destek yerine prime esas kazanç arttıkça artan bir destek sunmaya başladık. Böylece bilişim ve imalat sektörlerinde ilave istihdam edilecek her sigortalı için 883 TL ile 2.151,5 TL arasında değişen tutarda ciddi bir destek sağlayacağız.

İmalat ve bilişim harici sektörlerde ise ilave istihdam edilecek her bir çalışanın sigorta primleri ve vergisi 2017’de olduğu gibi 2018’de de asgari ücret üzerinden ödenmeye devam edilecektir. Bir diğer ifadeyle, imalat ve bilişim dışındaki sektörlerde ilave istihdam edilen her bir sigortalı için 2018 yılında 883 TL’lik prim ve vergi desteği sağlayacağız.

Teşvikten yararlanma süresinin her bir sigortalı için en fazla 12 ay olmasını öngörüyoruz.

Özel politika gerektiren grupların işgücüne katılımlarını artırmak adına pozitif ayrımcılığa devam edeceğiz. Bu kapsamda 18 yaşından büyük, 25 yaşından küçük gençlerimiz ile kadınlarımıza ve engellilerimize teşvikten 18 ay yararlanabilme imkânı sunacağız.

İşverenlerimize öngörü sağlayabilmek için istihdam teşvikimizi 2020 / Aralık ayına kadar uygulayacağız.

2020/Aralık ayına kadar uygulanması öngörülen geçici düzenleme ile 1/1/2018 ila 31/12/2020 tarihleri arasında işe alınan sigortalılarla ilave istihdam sağlayan özel sektör işverenleri için gelir vergisi stopajı, damga vergisi ve sosyal güvenlik primi desteği sağlanması önerilmektedir. İmalat ve bilişim sektöründe faaliyet gösteren işyerlerine daha fazla miktarda teşvik verilmesi, kadınlar, gençler ve engelli istihdamında daha uzun süreyle destek sağlanabilecektir.

İşverenlerin bu destekten yararlanabilmeleri için;

• Sigortalının 01/01/2018 ila 31/12/2020 tarihleri arasında işe alınmış olması,
• Sigortalının Türkiye İş Kurumu’na kayıtlı işsiz olması,
• İşe giriş tarihinden önceki üç aylık sürede toplam on günden fazla 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında Sosyal Güvenlik

Kurumuna bildirilmemiş olması ve isteğe bağlı sigortalılık hariç 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olmaması,

• Aylık prim ve hizmet belgelerinin Sosyal Güvenlik Kurumuna, muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin Maliye Bakanlığına yasal süre içerisinde verilmesi,
• Primlerin yasal süre içerisinde ödenmesi, işyerinin Sosyal Güvenlik Kurumuna borcunun bulunmaması, yapılandırılmış/taksitlendirilmiş olması,
• Kayıt dışı sigortalı çalıştırılmaması/sahte sigortalı bildiriminde bulunulmaması,
• Sigortalının, işe giriş tarihinden önceki takvim yılına ilişkin ortalama sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılması,

HEDEF + 2 İSTİHDAM

İmalat ve Bilişim Teşvikleri Broşür PDF

Kaynak:http://www.milliistihdamseferberligi.com/imalat-ve-bilisim-tesviki

HABERE YAPILAN YORUMLAR

Hiç yorum yapılmamış.