• info@ticariadres.com
  • 0532 292 2376

HABER DETAYI

31 Ocak 2021 18:50

Konşimento Nedir

Konşimento Nedir

—Taşıyan ve onu temsilen kaptan tarafından tek taraflı olarak düzenlenen ve yükün taşınmak üzere teslim alındığını beyan eden ve taşındıktan sonra varma limanında senedin hak sahibi görülen hak sahibine, senedin iadesi karşılığında aynen teslim edileceği taahhüdünü ihtiva eden kıymetli evraktır. (Çağa, 1988:65) Konşimento düzenlenmesini talep hakkı yükletene aittir. (TK. Madde 1097 / FK 1) Mal üzerinde mülkiyet hakkı verir

—Taşıyıcı firma veya acentası tarafından düzenlemeli ve imzalanmalıdır.

—Malların sevk tarihi belirilmelidir. Bu tarih,

—Tahsil belgelerinin bankaya verilişi,

—Sigorta süresinin işlemeye başlaması,

—Malların hasara uğrama veya kaybolma risklerinin satıcıya mı alıcıya mı ait olduğunun belirlenmesi açısından önem taşır.

—Taşıma belgeleri temiz olmalıdır.Yani taşıta yüklenen malların ambalajının bozuk, malların akıntılı sızıntılı vb. olduğuna dair bir ifade içermemelidir. Bu tür bir ifade içeren taşıma belgeleri “kirli” olarak ifade ediliyor.

—Taşıma belgeleri zamanında alıcının eline ulaşmalıdır.

—İhbar kaydını taşımalıdır. Yani, alıcı ya da adına hareket edenler ‘notify’ bölümünde belirtilmelidir.

—Deniz konşimentolarında malların güverteye yüklendiği ifadesi yer almamalıdır.

—Bazı taşıma belgeleri birden fazla orijinal set halinde düzenlenir. Bu durumda her orijinal nüsha üzerine kaçıncı nüsha olduğu belirtilmelidir. (1/3, 2/3, 3/3 gibi)

—Navlun’un ödenip ödenmediği belge üzerinde belirtilmelidir.

HABERE YAPILAN YORUMLAR

Hiç yorum yapılmamış.